Vytlačiť

Z a m e s t n a n c i    M Š

 

Riaditeľka MŠ:   Mgr. Jana Fabryová

Zástupkyňa riad. MŠ:  Bc. Alžbeta Sirková

Učiteľky:

1. trieda - Svetlušky :Mgr. Martina Sabolová, Mgr. Natália Ivanová

2. trieda - Lienky: Mgr. Viera Kožárová, Mária Mikolajová

3. trieda - Motýliky: Mária Semanová, Mgr. Jana Fabryová

4. trieda - Mravčekovia:  Bc. Alžbeta Sirková, Mgr. Tímea Dzurillová

5. trieda - Včielky: Mgr. Mária Dubravská,  Veronika Havrillová

 

Školníčky: Mária Dubravská, Martina Štiberová, Alžbeta Kudrnová

Ekonómka:  Mgr. Aneta Mikulová

Vedúca školskej jedálne:  Zuzana Čurillová

Hlavná kuchárka:  Oľga Salajová

Pomocnice v kuchyni:  Eva Kandrová, Helena Šefčíková

Školská jedáleň podáva stravu aj žiakom Základnej školy na Ulici SNP č.13.

Školník: Ondrej Fabry

BOZP a PO zabezpečujeme externým zamestnancom