Vytlačiť

Z a m e s t n a n c i    M Š

 

Riaditeľka MŠ:   Mgr. Jana Fabryová

Zástupkyňa riad. MŠ:  Bc. Alžbeta Sirková

Učiteľky:

1. trieda - Svetlušky: Mária Mikolajová, Mgr. Jana Fabryová

2. trieda - Lienky:  Mária Semanová, Mgr. Viera Kožárová

3. trieda - Motýliky: Veronika Havrillová, Mgr. Martina Sabolová

4. trieda - Mravčekovia:  Mgr. Tímea Dzurillová, Bc. Alžbeta Sirková

5. trieda - Včielky: Mgr. Miroslava Baranová, Mgr. Mária Dubravská

 

Školníčky: Mária Dubravská, Martina Štiberová, Alžbeta Kudrnová

Ekonómka:  Ing. Marta Legátová

Vedúca školskej jedálne:  Zuzana Čurillová

Hlavná kuchárka:  Oľga Salajová

Pomocnice v kuchyni:  Eva Kandrová, Helena Šefčíková

Školská jedáleň podáva stravu aj žiakom Základnej školy na Ulici SNP č.13.

Školník: Ondrej Fabry

BOZP a PO zabezpečujeme externým zamestnancom