Vytlačiť

V i t a j t e    n a    s t r á n k a c h    M Š

Najdôležitejším obdobím v živote človeka je prvých šesť rokov, teda predškolský vek. Vtedy sa dieťa najviac vyvíja a formuje sa

jeho osobnosť, rozširuje obzor poznania a buduje sa jeho vzťah k okoliu.

V materskej škole strávi najbližšie 4 roky svojho života  7 a viac hodín denne,  a to vo veku, keď je veľmi citlivé a vnímavé na

dianie okolo seba, je zvedavé a má chuť sa učiť.

Každý rodič si želá, aby aj ľudia, s ktorými ich dieťa príde do kontaktu boli k nemu citliví, milí, mali ho radi a podporovali ho v jeho

raste. "Pani učiteľka” sa stane jednou z najdôležitejších osôb v jeho živote.